An proiectare:

Unități învățământ

Detalii

Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si prescolar zona Dristor - SF, DTAC, PT+DE, AT

Categorie : Învățământ